Tietosuojaseloste

Tämän sivun muutokset

 • 4.9.2022 - Lisätty maininta valo- ja videokuvaamisesta
 • 23.5.2018 - Sivu luotu

Urbanlan ry (”yhdistys”, ”sivusto”, ”me”) on sitoutunut urbanlan.fi–verkkosivustonsa käyttäjien yksityisyyden suojaamiseen General Data Protection Regulationin (GDPR) eli EU:n laajuisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa sinulle, minkä tyyppistä tietoa keräämme sivustomme käyttäjistä (”käyttäjä”, ”sinä”) sekä siitä, kuinka käytämme tuota tietoa.
 
Keräämämme tiedot 
 
Antamasi tiedot näkyvät omassa profiilissasi. Keräämme käyttäjiltä seuraavat tiedot sivustojen käytön yhteydessä:
Rekisteröitymättömät käyttäjät:

 • - evästeet: IP-osoite ja vierailun aikaleima 

 
Rekisteröityneet käyttäjät:

 • - tason 1 tiedot sekä lisäksi
 • - käyttäjän valitsema käyttäjätunnus
 • - koko nimi (tieto ei näy julkisessa profiilissa)
 • - sähköpostiosoite (tieto ei näy julkisessa profiilissa)
 • - lähiosoitetiedot (tieto ei näy julkisessa profiilissa)
 • - syntymäaika (tieto ei näy julkisessa profiilissa)

 
Tietojen käsittelyn tarkoitus
 
Voimme käsitellä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • - käyttäjän ja sivuston tai käyttäjän ja yhdistyksen välinen yhteydenpito 
 • - maksuliikenne käyttäjän, Checkout-verkkomaksuvälittäjän ja yhdistyksen välillä
 • - maksujen tarkastaminen
 • - salasanan uusiminen sekä tilattujen uutisten ja ilmoitusten toimittaminen 
 • - kohdennettu käyttäjätiedottaminen kuten paikallistapahtumat

 
Evästekäytäntö

Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka Internet-selaimesi tallentaa päätelaitteeseen käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Tekstitiedosto sisältää pienen määrän tietoa, jota internetpalvelin voi lukea vieraillessasi seuraavan kerran samalla sivulla. Osa evästeistä on välttämättömiä sivustojen selaamisen kannalta. Muut evästeet ovat käyttäjän kannalta hyödyllisiä, sillä ne helpottavat sivuston käyttöä mm. muistamalla käyttäjänimen tai valitut kieliasetukset. Evästeiden avulla kerätään myös käyttäjien IP-osoite ja sivustovierailun ajankohta. Tätä tietoa käytetään mahdollisissa estotilanteissa.

Voit halutessasi itse hallinnoida, missä laajuudessa suostut evästeiden käyttöön.
Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomaathan, että evästeiden poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi.
 
Tietojen luovuttaminen
 
Kaikki henkilötiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille pois lukien viranomaiset siinä tapauksessa, että meidän tai toisen tai kolmannen osapuolen lakiin perustuva etu niin vaatii.
Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jonka perusteella yksittäisiä käyttäjiä ei voida tunnistaa, jolloin ei ole kyse henkilötiedoista.
 
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Video- ja valokuvaaminen tapahtumissa

Tapahtumassa voidaan valo- ja videokuvata tapahtuman henkilökunnan puolesta. Tapahtumaan osallistuvien henkilöiden tulkitaan antaneen suostumuksensa sekä kuvien ottamiseen että julkaisuun. Näitä kuvia voidaan käyttää kyseisen tapahtuman viestintämateriaalina ja muissa vastaavissa, tapahtumaan tai sen aihepiiriin liittyvässä viestinnässä.
 
Nuoret sivustojen käyttäjät

Tapahtumaan ilmoittautuvien iän yhdistys varmistaa aina erikseen tapahtumakohtaisesti. 

GDPR-asetus määrittelee, että vanhempainvastuunkantajalta tarvitaan suostumus lapsen tietojen käsittelyyn silloin, kun lapsi on alle 13-16 vuotias. 

EU:n jäsenvaltiot määrittelevät itse, mikä on lapsuuden yläikäraja em. rajoissa. Suomi ei ole määritelmää tehnyt GDPR-asetuksen voimaan tulemiseen mennessä.

Alle 16-vuotiaan henkilön ilmoittautuessa yhdistyksen tapahtumaan tai rekisteröityessä käyttäjäksi sivustolle muodostuu henkilön ja yhdistyksen välille sopimus, jolloin henkilön tietojen käsittelyyn suoraan käyttäjyyteen tai jäsenyyteen liittyviä asioita hoitaessa ei vanhempainvastuunkantajalta tarvita erillistä suostumusta.

Sivustolle rekisteröityessä käyttäjät ilmoittavat syntymäaikansa. Tämä perustuu luottamukseen sivustoa ylläpitävän yhdistyksen ja käyttäjän väillä, sillä yhdistys ei käytössään olevalla tekniikalla pysty todentamaan kenenkään käyttäjän ilmoittamaa syntymäaikaa oikeaksi. Nuorimpien käyttäjien kohdalla todentaminen on vielä haasteellisempaa, sillä heillä ei useinkaan ole henkilökohtaisia pankkitunnuksia, joilla tunnistautuminen olisi mahdollista. Yhdistys on tietoinen tästä haasteesta ja tutkii myös muiden yhteisöjen toteutustapoja syntymäajan varmistamiseksi GDPR-asetuksen voimaantulon myötä.  

GDPR:n 8 artiklan tarkoitus on parantaa lasten henkilötietojen käsittelyn suojaa. Yhdistyksen ylläpitämillä sivustoilla noudatetaan samoja periaatteita sekä lasten että aikuisten henkilötietojen käsittelyssä. Kerättävä tieto minimoidaan, sitä käsitellään luottamuksellisesti ja ainoastaan tarkoituksenmukaisesti ja se poistetaan kuten kohdassa kaksi on eritelty.  
 
Linkit kolmansien osapuolien sivustoille

Sivustomme voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille sivustoille. Emme vastaa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojakäytännöistä.
 
Tietojen poistuminen
 
Kun rekisteröitynyt käyttäjä poistaa profiilinsa sivustolta tai se poistetaan sääntörikkomuksen takia ylläpidon toimesta, kaikki tiedot poistuvat pysyvästi.
 
Oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet
 
Yhdistys on rekisterinpitäjänä velvollinen huolehtimaan henkilötietojen ajantasaisuudesta. Sivustojemme käyttäjät kirjaavat kuitenkin aina itse omat tietonsa sivustoille huolehtien mm. siitä, että heillä on profiilissaan ajantasainen sähköpostiosoite tarvittavaa yhteydenpitoa varten. 

Sinulla on oikeus tarkastaa rekistereissämme olevat itseäsi koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Huomaathan että tiedot perustuvat itse omaan profiiliisi tallentamiisi tietoihin.  
 
Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustolla. On suositeltavaa tutustua tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.
 
Yhdistyksen ja sivustojen vastuu
 
Mahdollisen tietoturvaloukkauksen sattuessa yhdistys on yhteydessä sivustojen käyttäjiin heidän ilmoittamiensa sähköpostiosoitteiden kautta 72 tunnin sisällä tapahtuneesta. Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhteydenotto tapahtuu aikarajan sisällä.

Yhdistys tai sivustot eivät ole vastuussa palvelun tai käyttäjän yhteyksien turvallisuudesta palveluun tai palvelussa. Yhdistys tai sivustot eivät myöskään vastaa käyttäjien tietokoneohjelmille, laitteistolle tai muulle omaisuudelle sivustolla vieraillessa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.
 
Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Keräämiemme henkilötietojen rekisterinpitäjä on Urbanlan ry. Yhteyshenkilö rekisterinpitoa ja henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa on Kristian Polso. Voit lähettää tähän tietosuojaselosteeseen liittyvät tiedustelut osoitteeseen admin@urbanlan.fi