League of Legends säännöt

 • Kaikissa peleissä ja muuhun turnaukseen liittyvässä toiminnassa tulee noudattaa Summoner’s codea. Summoner’s coden tai turnauksen sääntöjen rikkomisesta voidaan antaa varoitus tai poistaa pelaaja tai koko tiimi turnauksesta tai tapahtumasta.

   

  Kaikenlainen huijaaminen; striimin katsominen pelin aikana, jungle timer add-onit sekä clientin muunnokset ovat kiellettyjä turnauksessa. Vain virallinen LoL-client ja sen asetukset ovat sallittuja. Ulkopuoliset voip-sovellukset ovat sallittuja.

   

  Kaikissa epäselvissä tapauksissa sekä epäiltäessä huijausta tulee ottaa välittömästi yhteyttä turnauksen järjestäjään.

   

  Turnausjärjestäjä voi ennen turnausta tai sen aikana antaa lisäohjeistuksia, joita tulee noudattaa ja joiden noudattamatta jättäminen voi johtaa rangaistukseen.

   

   

  TIIMIT:

  - Jokaisessa tiimissä tulee olla 5 pelaajaa sekä saa olla yksi varapelaaja

                   * Kaikkien tiimin jäsenien sekä varapelaajan pitää olla tiedossa ilmoittautuessa

  - Jokaiselle tiimille tulee valita kapteeni, joka ensisijaisesti tekee pelit, hoitaa yhteydenpidon turnauksen järjestäjään sekä toimittaa tulokset.

  - Asiattomat tiimien ja pelaajien nimet johtavat ilmoittautumisen hylkäämiseen.

  - Offline-turnauksissa kaikilla pelaajilla pitää olla lippu turnaukseen/tapahtumaan ja olla paikan päällä.

  - Pelaavaa kokoonpanoa ei saa muuttaa enää ensimmäisen bannin jälkeen.

   

  YLEISET SÄÄNNÖT PELEISSÄ:

  1.   - Pelaajamäärä: 5v5

  2.   - Kenttä: Summoner’s rift

  3.   - Server: Europe West

  4.   - Pelit tehdään Custom gamena, Tournament draft-pickinä

  5.   - Bannit: 3 per tiimi

  6.   - Championit: Kaikki championit, jotka pelaajalla on käytössä

  7.   - Placeholder pickit ovat sallittuja, kunhan vastapuolelle ilmoitetaan välittömästi mikä oikea pick on

  ○    Placeholder pick ilmoitetaan turnauksen järjestäjän määrittämässä in game chat-huoneessa.

  8.   - Itemit: Kaikki itemit oletusarvoisesti sallittuja - Turnausjärjestäjä voi muuttaa itemlistiä

  9.   - Surrender on sallittua

   

  PELIHUONEIDEN TEKO:

  1.   - Turnauskaaviossa yläpuolella tai vasemmalla olevat tekevät pelit ja päättävät puolen. Bo3-peleissä puolet vaihdetaan ensimmäisen pelin jälkeen. Mahdollisen kolmannen pelin puolet arvotaan järjestäjien toimesta pelaajien otettua yhteyttä järjestäjiin.

  2.   - Jos toinen joukkue ei ole kokonaisuudessaan paikalla ja valmiina pelaamaan pelihuoneessa  

  ○    5 minuuttia offline-turnauksessa

  ○    10 minuuttia online-turnauksessa

  pelin alkamisajan jälkeen, merkitään peli voitetuksi paikalla olevalle tiimille.

  1.   - Turnausjärjestäjän hyväksymä syy myöhästymiselle ei johda luovutusvoittoon. Vastustajille ilmoitetaan tilanteesta.

  ○    Hyväksyttyjä syitä ovat esimerkiksi edellisen turnauspelin käynnissä oleminen sekä turnauksen järjestäjän toimista aiheutuvat ongelmat

  2.   - Mahdollisen varapelaajan ei tarvitse olla paikalla pelihuoneessa.

  3.   - Jos vastustajat eivät ole paikalla 10 minuutin kohdalla, tulee lobbysta ottaa screenshot ja ottaa yhteyttä turnausjärjestäjään.

   

  TULOSTEN ILMOITTAMINEN:

  1.   - Molempien tiimien tulee ottaa screenshot champion selectistä, joka tulee toimittaa järjestäjille sitä pyydettäessä

  ○    Screenshotista tulee käydä ilmi molempien tiimien kaikki bannit ja pickit

  2.   - Tulokset ilmoitetaan välittömästi pelin päätyttyä turnauksen järjestäjän ilmoittamalla tavalla.

  ○    Muilla keinoin ilmoitettuja ottelutuloksia ei oteta huomioon.

  3.   - Ilmoituksessa tulee olla linkki screenshottiin “Ending screenistä” sekä maininta voittaneesta tiimistä.

  ○     Kuvaa ei saa käsitellä tai muokata mitenkään ja siinä tulee näkyä tiimien pelaajien nimet sekä “Victory”- tai “Defeat”-teksti.

  4.   - Molempien tiimien tulee joko lähettää screenshot tai hyväksyä ilmoitettu tulos

  5.   - Tuloksen ilmoittamatta jättäminen johtaa vastapuolelle annettuun luovutusvoittoon.

   

  REMAKE JA PAUSE:

  1.   - Remake voidaan ottaa, jos vastapuoli hyväksyy remaken ja se täyttää vaatimukset remakelle

  2.   - Hyväksyttyjä syitä remakelle:

  ○    Tahaton disconnect ennen 5 minuuttia, jos first bloodia ei ole saatu.

  ○    Disconnect, jonka seurauksena toinen tiimi saa first bloodin.

  ○    Servereiden tai laniverkon toimintaongelmat, jotka vaikuttavat useampaan kuin yhteen pelaajaan.

  ○    Kaikki rematchit käydään samoilla banneilla ja pickeillä, runeilla, masteryillä ja summoner spelleillä.

  ○    Jos on tarpeen ottaa kolme tai useampia rematch-yrityksiä, ottakaa yhteys turnauksen järjestäjiin.

  3.   - Tarvittaessa turnausjärjestäjä voi määrätä remaken, joka on pakko ottaa

  4.   - Peli voidaan pausettaa yhteensä maksimissaan 30 minuutiksi /pause ja /unpause komennoilla

  ○    Kummallakin tiimillä on 15 minuutin tiimikohtainen maksimi pausen käyttöön

  ○    Tarvittaessa turnausjärjestäjä voi määrätä pausen

  5.   - Pausea tulee käyttää vain ongelmissa, jotka estävät yhden tai useamman pelaajan pelaamisen, kuten disconnectissa

  6.   - Asiattomista pauseista ja remakeista voidaan määrätä kurinpitotoimia

   

   

  KURINPITOTOIMET:

  1.   - Turnausjärjestäjällä on päätäntävalta kaikkien varoituksien ja rangaistuksien suhteen.

  2.   - Tarvittaessa kurinpitotoimenpiteeksi voidaan määrätä säännöistä poikkeava menettely

  ○    Esimerkiksi ottelun häviäminen

  3.   - Epäasiallinen ja epäurheilijamainen käyttäytyminen turnauksen aikana on sääntörikkomus ja johtaa aina varoitukseen. Useampi varoitus johtaa pelaajan tai tiimin hylkäämiseen.

  4.   - Pelaajien kohdatessa sääntöjen vastaista toimintaa, tulee turnausjärjestäjiin ottaa välittömästi yhteyttä sekä toimittaa mahdollinen screenshot tilanteesta.

  5.   - Varoitukset sekä muut rangaistukset kirjataan ylös turnausjärjestäjän toimesta

  ○    Rangaistus voi kestää useamman turnauksen ajan

   

  MUUTA:

  1.   - Pelaajat sekä ulkopuoliset spectaattorit voivat halutessaan striimata pelejä sen sopiessa molemmille osapuolille turnausjärjestäjän luvalla

  2.   - Jos pelaajat haluavat striimata itse, tulee käyttää vähintään 3 minuutin delayta.

  3.   - Järjestäjäpuolen striimaajan/spectaajan mukaantuloa eivät pelaajat voi kieltää

  4.   - Lohkoille ja bracketeille voi olla erilliset turnausadminit. Ottakaa yhteyttä vain oman lohkonne/brackettine adminiin.